امور دامنه

تغییر مالکیت دامنه آی آر

لطفا دقت فرمایید که بعد از انجام پرداخت، عملیات انتقال دامنه توسط تیم ماهان سرور انجام می شود.